زمان : ۱۵:۱۲:۰۵ - تاریخ : ۹۸/۱۲/۰۸

تبلیغات فروشگاه

همبرگر 30% کابی

...

7400 تومان

5000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 20
هات داگ بریون 55% قیمت هر کیلو

...

22000 تومان

20000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 20
کوردون بلو کلاسیک کاله

...

27000 تومان

25000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
کراکت مرغ و پنیر کاله

...

22500 تومان

21000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
کتلت ۴۰% گوشت ب.آ

...

12000 تومان

11800 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
همبرگر ۹۰% مخصوص بریون

...

31000 تومان

29000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 16
کباب لقمه ۷۰% بریون

...

21000 تومان

18500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
همبرگر ۳۰% بریون

...

8500 تومان

7500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
فلافل درسیان ۱ کیلویی

...

14500 تومان

11000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
فلافل ۴۵ عددی تام آی

...

19200 تومان

12000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 10
ساق ران منجمد ب.آ ۸۰۰ گرمی

...

23700 تومان

22000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
فیله مرغ ۸۰۰ گرمی ب.آ منجمد

...

26400 تومان

24800 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
بال و کتف مرغ ۸۰۰ گرمی ب.آ

...

15800 تومان

14500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
سینه بوقلمون کیلویی

...

40000 تومان

38500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
ساق بوقلمون قیمت کیلویی

...

47000 تومان

42500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
کالباس خشک خانواده قیمت کیلو

...

23500 تومان

19000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
سوسیس طلائی بریون کیلویی

...

15000 تومان

14000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
کوکتل مرغ بریون

...

22000 تومان

17000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 10
کوکتل پنیری بریون قیمت هر کیلو

...

53000 تومان

45000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 10
کالباس مارتا کیلویی

...

17000 تومان

15000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 4
تخم مرغ

...

700 تومان

650 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 320
تخم مرغ شانه

...

21000 تومان

20250 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 4
قارچ ۲۰۰ گرمی طراوت

...

5000 تومان

4500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 16
قارچ فله (قیمت هر نیم کیلو)

...

8500 تومان

7000 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 20
شینسل سینه مرغ پمینا

...

27000 تومان

25500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
مرغ کشتار روز

...

13500 تومان

12900 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 8
ژامبون وکیوم قارچ و مرغ

...

10000 تومان

8500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5
ژامبون وکیوم کالباس خشک

...

10000 تومان

8500 تومان

تعداد مورد نظر:
افزودن به سبد خرید
موجودی انبار : 5

ابتدا